Mondkapjes

Uitzondering Mondkapje

Kunt u het mondkapje niet verdragen? Download HIER een kaartje, plastificeer het en hang het met een veiligheidsspeld aan uw jas. Zorg er tevens voor dat u a) een “Eigen verklaring uitzondering mondkapjesplicht” van de Rijksoverheid bij u draagt en b) een uitdraai van uw episodelijst (= een lijst met uw diagnoses) op zak heeft waaruit blijkt dat u het mondmasker niet kunt verdragen. U kunt deze episodelijst vinden in uw dossier, via de zogenaamde patiënten-omgeving van onze website. De button hiervoor ziet u rechtsboven op de homepage van onze website.

Heeft u nog geen account? Maak er dan meteen een aan!

Sponsors gezocht voor donatie mondkapjes

Schiedam 25 mei 2020 – door Peter van Aaken, Schiedams ondernemer

Na noodkreten vanuit het Erasmus MC en de oproep van dokter van de Griendt, huisarts in Schiedam, ben ik gestart met het zoeken naar mondkapjes.

Om dit te kunnen doen hebben mijn gezin en ik de nodige financiële risico’s op ons genomen om de kapjes te voorfinancieren. We zijn in financiële zin niet rijk, wel in alle voor ons belangrijke aspecten in het leven. Ook zijn wij van mening dat, al is het “maar” kleinschalig in de stad of de wijk waar we wonen, je iemand moet helpen wanneer dat binnen je vermogen ligt. Dit zijn onze normen en waarden. Geen woorden, maar daden dus…! En wij vonden een andere ZZP-er die hier precies hetzelfde over dacht: Johan Leeuwe.

Via via is e.e.a. snel gelukt en hebben we inmiddels duizenden (80.000 in totaal tot nu toe) goedgekeurde én geteste medische mondkapjes kunnen doneren aan zowel het EMC als de huisartsen van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Echter, er is nog altijd behoefte aan meer mondkapjes. Hierdoor hebben we besloten ons initiatief door te zetten, maar zonder financiële steun gaan we dat niet redden. Inmiddels zijn er wel weer mondkapjes verkrijgbaar, maar is de prijs flink omhoog gestuwd omdat de vraag het aanbod overstijgt. Als kleine ondernemers begrijpen we dat handel, handel is, tegelijkertijd ergert het ons dat zorgmedewerkers hiervan de dupe zijn en daardoor gevaar lopen.

Wij beseffen maar al te goed dat eenieder, hetzij privé en/ of zakelijk een moeilijke tijd heeft in alle opzichten en een onzekere toekomst in het verschiet. Toch doen we via deze weg een beroep op eenieder om te helpen in de vorm van een donatie.

Doet u mee? Uw donatie kan als volgt worden overgemaakt:

Peter van Aaken
O.v.v. donatie mondkapjes
IBAN DE64 1001 1001 2621 0285 81
BIC NTSBDEB1XXX

Bovenvermelde rekening staat onder toezicht van ons accountantskantoor Hoornwijck te Rijswijk.

Mochten er na deze ongekende crisis geld overblijven dan doneren we dit aan diverse goede doelen, welke we in overleg met de sponsoren willen uitkiezen. Dit kunnen organisaties zijn of mensen in nood in jullie buurt, gezin, familie e.d.

Ook het delen van ons verhaal wordt enorm gewaardeerd.

Samen met onze sponsoren zullen we nadenken over hoe uw donatie in beeld gebracht kan worden.

Met hartelijke dank,

Johan Leeuwe en Peter van Aaken