Skip to content
Tekstgrootte-+=

Niet tevreden? Bespreek het met ons!

 

LEES VOOR

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. U kunt uw klacht melden bij een van onze medewerkers in de praktijk, mondeling, of per mail: info@huisartsenschiedamnoord.nl. U ontvangt binnen enkele werkdagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst en binnen uiterlijk drie weken ontvangt u een inhoudelijke reactie op uw ingediende klacht.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is ook te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

Als u er met uw huisarts al dan niet met bemiddeling door bovengenoemde klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl/patienten/klachtenprocedure/klacht-huisartsenzorg/.