Heeft u COVID?

Het aantal meldingen van positieve tests voor COVID-19 neemt weer wat toe. De meesten van u hebben weinig tot geen klachten en sommigen van u zijn er goed ziek van. Gelukkig hoefden wij er in de afgelopen 2,5 jaar slechts enkele patiënten voor naar het ziekenhuis te sturen.

Er is nog geen medicijn dat wij u kunnen adviseren in te nemen als u ziekteverschijnselen heeft. Wellicht kunt u zelf iets ondernemen om bij te dragen aan herstel.

Leefstijladviezen voor een optimale afweer

Publicatie “Leefstijladviezen voor een optimale afweer” – vakblad Focus Vasculair  

E-Book van William Cortvriendt: Wat kun je zelf doen tegen COVID-19 en de andere virusinfecties?